APARATY DO KINEMATOGRAFII AMATORSKIEJ

W kinematografii zawodowej i artystycznej przyjęto nazywać aparaty do wykonywania zdjęć „kamerami filmowymi”, mimo że nazwa ta może się również odnosić do aparatów fotograficznych. O wyłączności na uży­wanie słowa film i wszystkich słów pochodnych przez twórców kinemato­grafii artystycznej mówiliśmy już we wstępie do tej książki. W wyniku ogromnej popularności kinematografii, jako dziedziny sztuki, to niewłaści­we pomieszanie pojęć jest bardzo rozpowszechnione. My w dalszym cią­gu będziemy używać określenia aparat kinematograficzny jako synonim „kamery filmowej”.

Blog ten powstał w oparciu o decyzję moich znajomych, którzy jednoznacznie stwierdzili, że zainteresowanie Judytki techniką, musi mieć jakieś przełożenie na internetowe fora! Stąd pomysł na bloga, będą pojawiały się tu wpisy na właśnie takie tematy, więc mam nadzieję, że będziecie zadowoleni!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)