APARATY MINIATUROWE I NATYCHMIASTOWE

Aparaty miniaturowe I natychmiastowe, rozpowszechniające się obec­nie w krajach kapitalistycznych i odznaczające się całkowitą automa­tyzacją warunków naświetlania filmu, są u nas trudno dostępne. Z tego względu, oraz ze względu na brak na polskim rynku ładunków filmu do tych aparatów (w Polsce nie wyrabianych) i laboratoriów usługowych do obróbki filmów miniaturowych, ograniczamy się do krótkiego opisu sy­stemów Pocket-lnstamatic, Agfamatic, Polaroid-Land SX-70, i Kodak In­stant Camera, podobnego w omówieniu formatów aparatów fotograficz­nych i materiału światłoczułego.

Blog ten powstał w oparciu o decyzję moich znajomych, którzy jednoznacznie stwierdzili, że zainteresowanie Judytki techniką, musi mieć jakieś przełożenie na internetowe fora! Stąd pomysł na bloga, będą pojawiały się tu wpisy na właśnie takie tematy, więc mam nadzieję, że będziecie zadowoleni!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)