Kategoria: Fotografia

SŁABA STRONA

Obecnie aparaty te (przeważnie formatu 6X6 cm, rzadziej – 4 X 4 cm) spotyka się tylko w komisach oraz u star­szych amatorów i u fotoreporterów, którzy nimi chętnie pracują. Są to aparaty wysokiej jakości, bardzo wygodne w pracy, umożliwiające sta­ranne studiowanie obrazu zarówno przy jego komponowaniu, jak rowmez przez cały czas przygotowywania się do wyzwolenia migawki i w chwil, jej otwarcia.Pewną, słabą stroną są stosunkowo duże wymiary tych aparatów i oglądanie obrazu na matówce pionowo, z góry. Wskutek tego więk­szość zdjęć wykonuje się z poziomu brzucha, a nie oka, co wpływa nie­korzystnie na perspektywę obrazów bliskich przedmiotów.

Blog ten powstał w oparciu o decyzję moich znajomych, którzy jednoznacznie stwierdzili, że zainteresowanie Judytki techniką, musi mieć jakieś przełożenie na internetowe fora! Stąd pomysł na bloga, będą pojawiały się tu wpisy na właśnie takie tematy, więc mam nadzieję, że będziecie zadowoleni!

REKOMPENSACJA WADY

Wadę tę rekom­pensuje możność wykonywania zdjęć aparatem trzymanym nad głową. tj. z wysokości około 2 metrów, przy czym na matówkę patrzy się od dołu. W Polsce produkowana jest lustrzanka dwuobiektywowa Start, której ostatni model jest oznaczony symbolem 66. Jest to aparat godny zale­cenia osobom poważniej zajmującym się fotografią i przykładającym wa­gę do dobrej jakości i dobrej kompozycji obrazu. Nie jest on tak zauto­matyzowany, jak ostatnie modele Rolleiflexa, ale jest łatwo dostępny i znacznie tańszy.

Blog ten powstał w oparciu o decyzję moich znajomych, którzy jednoznacznie stwierdzili, że zainteresowanie Judytki techniką, musi mieć jakieś przełożenie na internetowe fora! Stąd pomysł na bloga, będą pojawiały się tu wpisy na właśnie takie tematy, więc mam nadzieję, że będziecie zadowoleni!

START 66

Aparat Start 66 ma postać metalowego, obłożonego czarną skorą prostopadłościanu o nieco większej wysokości od szerokości (Fot. 12). Przednia ścianka aparatu posiada wprawione na stałe dwa jednakowe . obiektywy Emitar, których soczewki są pokryte bardzo cienką, połyskują­cą tęczowo warstewką, zapobiegającą powstawaniu odblasków i jasnych, okrągłych plam na obrazie, gdy na powierzchnię obiektywu padają pro­mienie słoneczne lub pochodzące z innego, silnego źródła sw.atła. Jest to tzw. warstwa przeciwodblaskowa, której nie należy mieszać z warstwą przeciwodblaskową na materiałach światłoczułych. Oba obiektywy mają odległość ogniskową równą 75 mm i największy otwór względny przesło­ny 1 :3,5.

Blog ten powstał w oparciu o decyzję moich znajomych, którzy jednoznacznie stwierdzili, że zainteresowanie Judytki techniką, musi mieć jakieś przełożenie na internetowe fora! Stąd pomysł na bloga, będą pojawiały się tu wpisy na właśnie takie tematy, więc mam nadzieję, że będziecie zadowoleni!

ZA POMOCĄ LAMP BŁYSKOWYCH

Do fotografowania za pomocq lamp błyskowych spaleniowych, oznaczanych w Polsce symbolem LB-1, należy stosować czas otwarcia migawki 1/15 s lub 1/30 s, a do fotografowania za pomocą lamp elektronowych — czas otwarcia migawki 1/125 s. Migaw­ka centralna musi być przed otwarciem naciągnięta. W aparacie Start66 naciąganie sprężyny migawki nie jest sprzężone z przesuwaniem filmu i musi być wykonane ręcznie przez przesunięcie do oporu dźwigni umiesz­czonej z lewej strony u góry, pod pierścieniem nastawczym przesłony. Przesuwanie czołówki z obiektywami podczas nastawiania obrazu na ostrość odbywa się za pomocą gałki nastawczej umieszczonej z prawej strony aparatu (z przodu).

Blog ten powstał w oparciu o decyzję moich znajomych, którzy jednoznacznie stwierdzili, że zainteresowanie Judytki techniką, musi mieć jakieś przełożenie na internetowe fora! Stąd pomysł na bloga, będą pojawiały się tu wpisy na właśnie takie tematy, więc mam nadzieję, że będziecie zadowoleni!

W POZYCJI ROBOCZEJ

Gdy aparat znajduje się w pozycji roboczej, to gałka ta znajduje się z lewej strony i obsługuje się ją lewą ręką. Obrót gałki umożliwia również szybkie nastawianie ostrości bez obserwacji obrazu na matówce, za pomocą skali odległości przedmiotu i skali głę­bokości ostrości dla liczb przesłony 4, 8 i 16. Zakres skali odległości roz­ciąga się od 1 metra do nieskończoności. Aparat jest zamknięty od góry metalowym wieczkiem osłaniającym matówkę. Zwykle wieczko to jest zatrzaśnięte na zameczek umieszczony na tylnej krawędzi korpusu aparatu. Po zwolnieniu zameczka wieczko odskakuje automatycznie, tworząc przednią część osłony matówki.

Blog ten powstał w oparciu o decyzję moich znajomych, którzy jednoznacznie stwierdzili, że zainteresowanie Judytki techniką, musi mieć jakieś przełożenie na internetowe fora! Stąd pomysł na bloga, będą pojawiały się tu wpisy na właśnie takie tematy, więc mam nadzieję, że będziecie zadowoleni!