CEL FILTRÓW

Promieniowanie to działa na emulsję filmu w podobny sposób jak światło niebieskie i zmniejsza ostrość obrazu. Używanie filtrów jest bardzo pożyteczne przy fotografowaniu motywów wielobarwnych.i może całkowicie zmienić charakter obrazu, jednak wyma­ga (najczęściej nieznacznego) zwiększenia naświetlenia przez zmniejsze­nie liczby przesłony. W kinematografii amatorskiej stosuje się czasem filtry szare jako do­datkowe przesłony na obiektywie, gdy nawet najmniejszy otwór przesłony irysowej jest jeszcze za duży dla poprawnego naświetlenia filmu.W amatorskiej fotografii barwnej nie można używać filtrów przezna­czonych do fotografii czarno-białej, które wprowadzają znaczne znie­kształcenia barw.

Blog ten powstał w oparciu o decyzję moich znajomych, którzy jednoznacznie stwierdzili, że zainteresowanie Judytki techniką, musi mieć jakieś przełożenie na internetowe fora! Stąd pomysł na bloga, będą pojawiały się tu wpisy na właśnie takie tematy, więc mam nadzieję, że będziecie zadowoleni!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)