CZUŁOŚĆ FILMU I WSKAŹNIKI CZUŁOŚCI

Chcąc otrzymać na wszystkich filmach obrazy o takim samym zaczernieniu, musimy wykonać na każdym z nich szefeg zdjęć ze stopniowo wzrastającym naświetleniem, np. przez dwukrotne zwiększenie czasu naświetlenia każdego następnego zdjęcia przy stałym otworze względnym przesłony lub przez kolejne zwiększanie otworu przesłony przy stałym czasie naświetlenia. Po doko­naniu obróbki fotograficznej wszystkich naświetlonych filmów można bę­dzie wybrać na każdym z nich jednakowo zaczernione, praktycznie naj­lepsze klatki i stwierdzić, jakie były wielkości naświetlenia tych klatek. Najmniejszemu naświetleniu odpowiada największa czułość, a najwięk­szemu — najmniejsza czułość filmu. Czułość jest zatem odwrotnie propor­cjonalna do naświetlenia dającego, jednakowy, najlepszy efekt fotogra­ficzny.

Blog ten powstał w oparciu o decyzję moich znajomych, którzy jednoznacznie stwierdzili, że zainteresowanie Judytki techniką, musi mieć jakieś przełożenie na internetowe fora! Stąd pomysł na bloga, będą pojawiały się tu wpisy na właśnie takie tematy, więc mam nadzieję, że będziecie zadowoleni!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)