CZUŁOŚCI FILMÓW

Jeśli na przykład w lecie wyjeżdżamy na wycieczkę w piękny, słoneczny dzień i zamierzamy w godzinach od 7 do 17 fotografować krajobrazy, budynki lub osoby w oświetleniu sło­necznym, na średnioczułym materiale fotograficznym o czułości 50 PN, 50 ASA, 18 DIN, to wystarczy stosować stały czas naświetlenia, np. przez 1/60 sekundy, oraz stałą liczbę przesłony, np. 11, aby naświetlenie wszy­stkich zdjęć znalazło się w zakresie tolerancji. Różnice zaczernienia ne­gatywu lub przezrocza zależeć będą tylko od jasności samego przedmio­tu zdjęcia. Jeśli zamiast filmu o czułości 50 PN, 50 ASA, 18 DIN zasto­sujemy film o większej czułości, np. 100—125 PN (21—22 DIN), 200 PN (24 DIN) lub 400 PN (27 DIN) to zamiast czasu naświetlenia przez 1/60 se­kundy możemy zastosować z takim samym skutkiem czas 1/125, 1/250 lub 1/500 sekundy.

Blog ten powstał w oparciu o decyzję moich znajomych, którzy jednoznacznie stwierdzili, że zainteresowanie Judytki techniką, musi mieć jakieś przełożenie na internetowe fora! Stąd pomysł na bloga, będą pojawiały się tu wpisy na właśnie takie tematy, więc mam nadzieję, że będziecie zadowoleni!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)