ILOŚĆ ŚWIATŁA

Ilość światła, które wysyła w czasie trwania błysku lampa spaleniowa lub elektronowa i skuteczność jego działania na film o określonej czu­łości wyraża liczba przewodnia, nazywana również liczbą szacunkową. Jest to iloczyn liczby przesłony obiektywu i odległości lampy błyskowej od fotografowanego przedmiotu, wyrażonej w metrach (w krajach an­glosaskich – w stopach). Liczbę przewodnią podaje producent lampy błyskowej. Jest ona różna dla filmów o różnej czułości. Dzieląc liczbę przewodnią przez odległość lampy od fotografowanego przedmiotu otrzy­muje się liczbę przesłony, którą należy nastawić na skali przesłon obiek­tywu, aby otrzymać prawidłowe naświetlenie filmu. Jeśli np. liczba prze­wodnia jest równa 32,.a przedmiot znajduje się w odległości 4 m od lam­py, to liczba przesłony powinna wynosić 32 : 4 = 8.

Blog ten powstał w oparciu o decyzję moich znajomych, którzy jednoznacznie stwierdzili, że zainteresowanie Judytki techniką, musi mieć jakieś przełożenie na internetowe fora! Stąd pomysł na bloga, będą pojawiały się tu wpisy na właśnie takie tematy, więc mam nadzieję, że będziecie zadowoleni!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)