KONTRASTOWOŚĆ FILMÓW

Zdarza się także, że wszystkie obrazy na innym filmie są blade i przezroczyste, nawet w najciemniejszych miejscach. W pierw­szym przypadku mamy przykład dużego kontrastu, a w drugim — małego kontrastu obrazów. Kontrasty obrazów zależą od kontrastów przedmio­tów zdjęć, a poza tym od właściwości obiektywów, emulsji filmu i wy­woływacza oraz od stopnia wywołania emulsji. Ten ostatni czynnik ma największy wpływ na kontrasty obrazu „półtonowego”, spotykanego w fo­tografii amatorskiej. Stosunek kontrastu negatywu lub pozytywu odwracalnego do kontra­stu odpowiednich miejsc obrazu optycznego, działającego na film pod­czas naświetlania, nazywa się kontrastowością.

Blog ten powstał w oparciu o decyzję moich znajomych, którzy jednoznacznie stwierdzili, że zainteresowanie Judytki techniką, musi mieć jakieś przełożenie na internetowe fora! Stąd pomysł na bloga, będą pojawiały się tu wpisy na właśnie takie tematy, więc mam nadzieję, że będziecie zadowoleni!