LICZBY I SYMBOLE

Oprócz tego umieszcza się te liczby i symbole na światłomie­rzach i na innych urządzeniach (tabelach naświetleń, tarczach nastaw- czych w aparatach z półautomatycznym wyznaczaniem naświetlenia rtp) przeznaczonych do regulowania naświetlania filmu. Obecnie wprowadza się ujednolicone, międzynarodowe normy i wskaźniki czułości (system ISO), do których dostosowują się producenci we wszystkich krajach ka­pitalistycznych i socjalistycznych.Podane są dwa szeregi znormalizowanych wskaź­ników czułości: tzw. arytmetyczny, stosowany w większości krajów z wy­jątkiem NRD i RFN, oraz tzw. logarytmiczny, stosowany w NRD i RFN (symbol DIN).

Blog ten powstał w oparciu o decyzję moich znajomych, którzy jednoznacznie stwierdzili, że zainteresowanie Judytki techniką, musi mieć jakieś przełożenie na internetowe fora! Stąd pomysł na bloga, będą pojawiały się tu wpisy na właśnie takie tematy, więc mam nadzieję, że będziecie zadowoleni!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)