MAŁE NIEZGODNOŚCI

Małe niezgod­ności, nie przekraczające połowy odstępu pomiędzy kolejnymi liczbami przesłony, można uważać za nieszkodliwe, lecz większe trzeba skontro­lować praktycznie. W tym celu należy wybrać dowolny, nieruchomy i nie­zbyt kontrastowy motyw i fotografować go szereg razy na tym samym filmie w stopniowo pogarszających się warunkach oświetlenia (np. zaczy- najqc od godzin popołudniowych aż do późnego zmierzchu). Naświetle­nie każdego zdjęcia należy uzgadniać ze wskazaniami światłomierza i wybierać takie momenty wykonywania zdjęć, aby przy takim samym czasie naświetlenia liczba przesłony, wskazana przez światłomierz, stop­niowo zmniejszała się, np. w kolejności: 16; 11; 8; 5,6; 4; 2,8; 2. Po wywołaniu-filmu wszystkie zdjęcia powinny okazać się jednakowo i pra­widłowo naświetlone.

Blog ten powstał w oparciu o decyzję moich znajomych, którzy jednoznacznie stwierdzili, że zainteresowanie Judytki techniką, musi mieć jakieś przełożenie na internetowe fora! Stąd pomysł na bloga, będą pojawiały się tu wpisy na właśnie takie tematy, więc mam nadzieję, że będziecie zadowoleni!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)