MATERIAŁY ŚWIATŁOCZUŁE

Materiałami światłoczułymi do wykonywania zdjęć amatorskich są filmy (błony) zwojowe, małoobrazkowe, miniaturowe oraz filmy kinema­tograficzne amatorskie. Ich budowa, formaty i sposób opakowania zo­stały omówione w poprzednich rozdziałach. Filmy są wyrabiane przez fa­bryki fotochemiczne w różnych krajach (w Polsce przez Warszawskie Za­kłady Fotochemiczne Foton). Każda z nich produkuje zwykle szereg odmian (czyli asortyment) filmów o różnych właściwościach, oznaczonych różnymi nazwami, np. Fotopan F, Fotopan S, Fotopan SR i Fotopan CD FOTON albo NP 15, NP 20, NP 27 ORWO itp. Amator powinien orien­tować się, jaki film jest najbardziej odpowiedni do jego celów i to nie według rozpowszechnionych zasad: „najlepszy jest zagraniczny” albo „najlepszy jest najczulszy”, tylko na podstawie znanych właściwości foto­graficznych różnych filmów.

Blog ten powstał w oparciu o decyzję moich znajomych, którzy jednoznacznie stwierdzili, że zainteresowanie Judytki techniką, musi mieć jakieś przełożenie na internetowe fora! Stąd pomysł na bloga, będą pojawiały się tu wpisy na właśnie takie tematy, więc mam nadzieję, że będziecie zadowoleni!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)