NA APARATACH I ŚWIATŁOMIERZACH

Na aparatach i światłomierzach radzieckich podawane są dotychczas arytmetyczne wskaźniki czułości według normy GOST, podobne do wskaźników ISO i ASA, lecz rozstawione w większych odstępach. Czasem spotyka się jeszcze liczbowe oznaczenia czułości według starych, nie­aktualnych metod badania, np. Scheinera (symbol: Sch), które są przeli­czane ze wskaźników ISO przez dodawanie do nich liczby 10. Wskaźnik, te nie są godne zaufania, ponieważ są dość dowolnie wyznaczane przez producentów filmów i często prowadzą do błędów.Tabela odnosi się do filmów amatorskich i zawodowych, czarno-bia­łych i barwnych, negatywowych i odwracalnych, przeznaczonych do wy­konywania zdjęć przedmiotów posiadających oprócz miejsc jasnych i ciemnych także miejsca o wielu pośrednich stopniach jasności.

Blog ten powstał w oparciu o decyzję moich znajomych, którzy jednoznacznie stwierdzili, że zainteresowanie Judytki techniką, musi mieć jakieś przełożenie na internetowe fora! Stąd pomysł na bloga, będą pojawiały się tu wpisy na właśnie takie tematy, więc mam nadzieję, że będziecie zadowoleni!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)