NAJBARDZIEJ ROZPOWSZECHNIONE

Filmy z krajów zachodnich, a głów­nie z zakładów Kodak i Agfa-Gevaert, spotyka się czasem w sprzedaży okazyjnej. Są to materiały używane w telewizji i w przypadku powstania zbędnych zapasów są kierowane na rynek. Używanie takich filmów zwią­zane jest zwykle z ryzykiem, głównie z powodu nie przystosowania się użytkownika i zakładu wykonującego obróbkę fotograficzną do filmu o  innych właściwościach, niż normalnie spotykane. Najbardziej rozpow­szechniony jest film Kodachrome II Daylight Type, odpowiadający filmo­wi małoobrazkowemu o tej samej nazwie. Można go wywoływać tylko w zakładach autoryzowanych przez firmę Kodak, których nie ma w Polsce.

Blog ten powstał w oparciu o decyzję moich znajomych, którzy jednoznacznie stwierdzili, że zainteresowanie Judytki techniką, musi mieć jakieś przełożenie na internetowe fora! Stąd pomysł na bloga, będą pojawiały się tu wpisy na właśnie takie tematy, więc mam nadzieję, że będziecie zadowoleni!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)