NOWSZE MODELE

Ostatni model aparatów Exakta z 1970 r. nosił nazwę Exakta RTL 1000 i swym poziomem technicznym odpowiadał aparatowi Praktica LLC. W roku 1975 produkcja aparatów Exakta została przerwa­na, lecz długo jeszcze będą one służyły wielu wymagającym amatorom i   pracownikom naukowym. Podobnie jak aparaty Praktica, aparaty Exakta posiadają liczny sprzęt dodatkowy i mogą być uważane za aparaty sy­stemowe.Najnowsze modele lustrzanek Praktica i Exakta są drogie i trudno do­stępne.  Osobom, które nie mogą zdobyć tych aparatów, a chciałyby fo­tografować małoobrazkową lustrzanką jednoobiektywową, można wska­zać znacznie tańszy i łatwo dostępny aparat radziecki Zenit-E z wbudo­wanym światłomierzem selenowym i pierścieniowym kalkulatorem warun­ków naświetlenia, działającym na zasadzie powszechnie znanej, tarczo­wej tabelki naświetleń.

Blog ten powstał w oparciu o decyzję moich znajomych, którzy jednoznacznie stwierdzili, że zainteresowanie Judytki techniką, musi mieć jakieś przełożenie na internetowe fora! Stąd pomysł na bloga, będą pojawiały się tu wpisy na właśnie takie tematy, więc mam nadzieję, że będziecie zadowoleni!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)