OSTATNIE ZDJĘCIE

Po wykonaniu ostatnie­go zdjęcia dalszy ruch dźwigni zostaje zablokowany, wobec czego należy zwolnić blokadę małą dźwignią umieszczoną na skraju korpusu aparatu pod dźwignią naciągową. Teraz można już zwinąć koniec papieru ochronnego dowolnie długimi ruchami dźwigni naciągowej. Jak widać, obsługa automatyki przesuwania ł zwijania filmu jest dość skompliko­wana i może się zdarzyć, że po zamianie prostego aparatu z okienkiem kontrolnym na Pentacon six TL, posiadacz nowego aparatu zatęskni za dawnym, tak prostym systemem obsługi. Aparat Pentacon six TL może być ładowany filmami zwojowymi typu 120 na 12 zdjęć 6 X 6 cm lub filmami typu 220 na 24 zdjęcia.

Blog ten powstał w oparciu o decyzję moich znajomych, którzy jednoznacznie stwierdzili, że zainteresowanie Judytki techniką, musi mieć jakieś przełożenie na internetowe fora! Stąd pomysł na bloga, będą pojawiały się tu wpisy na właśnie takie tematy, więc mam nadzieję, że będziecie zadowoleni!