OTWARTY FUTERAŁ

Otwarty futerał pogotowia stwarza niekiedy pewne niebezpieczeństwo dla aparatu i dla zdjęć. Przez lekkie nachylenie aparatu ku dołowi mo­że się zdarzyć, że wypadnie on z futerału i uderzając o twardy grunt lub o kamienie ulegnie poważnemu uszkodzeniu, a jeśli wypadek zdarzy się nad wodą lub nad przepaścią – może być stracony. Drugim niebez­pieczeństwem może być zasłonięcie części obiektywu w czasie otwarcia migawki fragmentem futerału, np. języczkiem z zatrzaskiem. Po wywołaniu filmu pojawia się wtedy na nim nie naświetlone pole o nieostrych kon­turach. Wypadnięciu z futerału można zapobiec przez wkręcenie w gniaz­do statywowe aparatu (umieszczonego w futerale) główki pośredniej z gwintem statywowym, posiadającej z drugiej strony gniazdo statywo­we. Główka ta musi być silnie dokręcona, aby się nie odkręciła samo­czynnie. Zasłanianiu obiektywu przez otwartą część futerału zapobiega odpowiedni kształt tej części i przytrzymanie jej ręką przed wyzwoleniem migawki.

Blog ten powstał w oparciu o decyzję moich znajomych, którzy jednoznacznie stwierdzili, że zainteresowanie Judytki techniką, musi mieć jakieś przełożenie na internetowe fora! Stąd pomysł na bloga, będą pojawiały się tu wpisy na właśnie takie tematy, więc mam nadzieję, że będziecie zadowoleni!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)