PIELĘGNACJA I USZKODZENIA APARATÓW

Aparaty fotograficzne i kinematograficzne są urządzeniami precyzyj­nymi i łatwo ulegającymi uszkodzeniom pod wpływem urazów mecha­nicznych, wilgoci, kurzu, piasku, długotrwałego działania światła sło­necznego i gorąca. Im bardziej precyzyjny i zautomatyzowany jest aparat, tym łatwiej ulega uszkodzeniom, o czym ‚trzeba pamiętać stale, zwłasz­cza w podróży, w trudnych warunkach terenowych i klimatycznych.Dlatego z aparatami należy obchodzić się ostrożnie, utrzymywać je w czystości, chronić przed uderzeniem, upadkiem, a nawet przed możli­wością upadku spowodowaną np. położeniem aparatu na półce w wa­gonie lub w miejscu dostępnym dla dziecka.

Blog ten powstał w oparciu o decyzję moich znajomych, którzy jednoznacznie stwierdzili, że zainteresowanie Judytki techniką, musi mieć jakieś przełożenie na internetowe fora! Stąd pomysł na bloga, będą pojawiały się tu wpisy na właśnie takie tematy, więc mam nadzieję, że będziecie zadowoleni!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)