PODSTAWOWE OBIEKTYWY

Podstawowymi obiektywami są: Pentacon electric 1,5/50 mm lub 1,8/50 mm (Meyera) oraz Pancolar 8/50 mm (Zeissa). W tych oznaczeniach pierwsza liczba określa otwor względny, a druga – odlegtość ogniskową. Jako obiektywy wymienne mo­ną służyć: Pentacon electric 2,8/29 mm (krótkoogniskowy. szerokokątowy) lub Pentacon electric 2,8/100 mm (długoogniskowy). Można też stosować inne obiektywy z takim samym gwintem, które (w przeciwieństwa do juz wymienionych) nie posiadają jednego z udoskonaleń w aparaae Prak- tica LLC, a mianowicie tzw. elektrycznej przesłony. Będzie o tym jeszcze mowa niżej.Wszystkie te komplikacje są jednak potrzebne tylko dla wy­magającego zawodowca, a nie dla amatora, któremu wystarcza wypo­sażenie aparatu w jeden z wymienionych obiektywow z odległością.

Blog ten powstał w oparciu o decyzję moich znajomych, którzy jednoznacznie stwierdzili, że zainteresowanie Judytki techniką, musi mieć jakieś przełożenie na internetowe fora! Stąd pomysł na bloga, będą pojawiały się tu wpisy na właśnie takie tematy, więc mam nadzieję, że będziecie zadowoleni!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)