POWSTRZYMANIE PRĄDU ELEKTRYCZNEGO

Zjawisko powstawania prądu elektrycznego pod wpływem pochłonię­tego światła nazywa się zjawiskiem fotoelektrycznym i jest wykorzystywa­ne także do zaopatrywania w energię statków kosmicznych . Świa­tłomierze działające na tej zasadzie nazywają się światłomierzami fotoe- lektrycznymi albo selenowymi, jeżeli element światłoczuły składa się z bar­dzo cienkiej warstwy selenu, nałożonej na płytkę metalową i przykrytej przepuszczającą światło warstewką metalu, np. złota. Płytka podstawowa i warstewka metalu przykrywająca warstwę selenu, tworzą dwa bieguny fotoogniwa i są połączone przewodami z przyrządem pomiarowym.

Blog ten powstał w oparciu o decyzję moich znajomych, którzy jednoznacznie stwierdzili, że zainteresowanie Judytki techniką, musi mieć jakieś przełożenie na internetowe fora! Stąd pomysł na bloga, będą pojawiały się tu wpisy na właśnie takie tematy, więc mam nadzieję, że będziecie zadowoleni!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)