PRZECHOWYWANIE I TRWAŁOŚĆ FILMÓW

Filmy fotograficzne i kinematograficzne nie naświetlone lub naświe­tlone mają trwałość ograniczoną i nie mogą być przechowywane przez wiele lat, zwłaszcza w nieodpowiednich warunkach. Po długim czasie przechowywania filmy wykazują na ogół zmniejszenie czułości, a zwłasz­cza kontrastowości i zszarzenie (lub w filmie barwnym — zabarwienie) całej powierzchni po obróbce fotograficznej, tak jak gdyby były rów­nomierne zaświetlone. To zjawisko nazywa się potocznie zadymieniem szarym lub barwnym. Przyczyny tych niekorzystnych zmian mogq być różne, np.: niezależne od nas, stałe działanie promieniowania ziemi i przestrzeni kosmicznej, chemiczny wpływ żelatyny na światłoczułe sole srebra, wpływ materiałów składających się na opakowanie, np. papieru ochronnego i kartonu oraz ich wilgotności.

Blog ten powstał w oparciu o decyzję moich znajomych, którzy jednoznacznie stwierdzili, że zainteresowanie Judytki techniką, musi mieć jakieś przełożenie na internetowe fora! Stąd pomysł na bloga, będą pojawiały się tu wpisy na właśnie takie tematy, więc mam nadzieję, że będziecie zadowoleni!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)