PRZEDSTAWICIELE MATERIAŁÓW

Filmy su- perpanchromatyczne nadają się szczególnie do wykonywania zdjęć w wa­runkach domowych i reporterskich, w oświetleniu żarówkami atelierowymi i lampami halogenowymi. Umożliwiają one naświetlenia migawkowe (około 1/30 s) w pomieszczeniach oświetlonych jedną żarówką ateliero­wą, w świetle odbitym od jasnego sufitu. Filmy o bardzo wysokiej czu­łości nadają się również do zdjęć przy świetle dziennym z czasem naświe­tlenia przez 1/1000 sekundy lub jeszcze krótszym, natomiast nie wskaza­ne jest stosowanie ich do fotografowania aparatami małoobrazkowymi. Przedstawicielami tych materiałów są polskie filmy (błony) Foton Fo- topan CD (400 PN, 400 ASA, 27 DIN) oraz odpowiadające im filmy ORWO NP27 i Forte Fortepan Ultra, o takiej samej czułości.

Blog ten powstał w oparciu o decyzję moich znajomych, którzy jednoznacznie stwierdzili, że zainteresowanie Judytki techniką, musi mieć jakieś przełożenie na internetowe fora! Stąd pomysł na bloga, będą pojawiały się tu wpisy na właśnie takie tematy, więc mam nadzieję, że będziecie zadowoleni!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)