PRZEGLĄD FILMÓW

Przeglądu filmów dokonamy w grupach, w których poszczególne wy­roby mają zbliżone właściwości i mogą się wzajemnie zastępować. Za­czniemy od filmów czarno-białych, wśród których wyróżnimy filmy o śred­niej, wysokiej i bardzo wysokiej czułości. Filmy czarno-białe średnioczułe odznaczają się drobnoziarnistą emul­sją oraz na ogół większą zdolnością rozdzielczą od innych grup filmów i nadają się do otrzymywania obrazów przeznaczonych do znacznego powiększania. Ich czułość, zawarta w granicach od 25 do 80 PN lub ASA (15-20 DIN), pozwala na wykonywanie zdjęć z krótkim czasem naświe­tlania w normalnych warunkach dziennych, nawet z otworem względnym przesłony 1 : 11, oraz we wnętrzach i w nocy przy świetle lampy błysko­wej.

Blog ten powstał w oparciu o decyzję moich znajomych, którzy jednoznacznie stwierdzili, że zainteresowanie Judytki techniką, musi mieć jakieś przełożenie na internetowe fora! Stąd pomysł na bloga, będą pojawiały się tu wpisy na właśnie takie tematy, więc mam nadzieję, że będziecie zadowoleni!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)