REAKCJA MATERIAŁÓW BARWNYCH

Nie nale­ży jednak zaopatrywać się w materiał przeterminowany lub znajdujący się blisko terminu gwarancyjnego, jeśli przewiduje się dalsze przecho­wywanie go przez szereg miesięcy lub jeśli wymaga się, aby posiadał dokładnie takie same właściwości jak materiał zupełnie świeży. Na ogół przeterminowane, czarno-białe materiały negatywowe dają dobre wyni­ki, jeśli naświetlać je będziemy z przesłoną o 1/3 do 1 odstępu większą (np. 1:5 lub 1:4 zamiast 1 :5,6) i wywoływać o 25-50% dłużej, niż materiały świeże. Nie trzeba przy tym obawiać się wzrostu zadymienia negatywu. Nie można jednak zwiększać naświetlenia i czasu wywoływa­nia materiałów odwracalnych, gdyż otrzymuje się przy tym obrazy blade i pozbawione szczegółów w jasnych częściach. Materiały barwne reagują na przeterminowanie zniekształceniem barw i nie należy ich używać po terminie gwarancyjnym, jeśli zależy nam na dobrej jakości obrazu.

Blog ten powstał w oparciu o decyzję moich znajomych, którzy jednoznacznie stwierdzili, że zainteresowanie Judytki techniką, musi mieć jakieś przełożenie na internetowe fora! Stąd pomysł na bloga, będą pojawiały się tu wpisy na właśnie takie tematy, więc mam nadzieję, że będziecie zadowoleni!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)