RÓŻNICA W POSTĘPOWANIU

Migawka otwiera się po upływie 10 sekund na dowol­ny czas nastawiony na tarczy nastawczej. Ładowanie i wyładowywanie aparatu Pentacon six TL odbywa się po­dobnie, jak aparatu Start II. Różnica w postępowaniu polega na prze­suwaniu papieru ochronnego dźwignią naciągową migawki, która przed ustawieniem pierwszej klatki filmu nie jest blokowana i może być wielo­krotnie odchylana, zarówno do oporu, jak i krótkimi ruchami umożliwia­jącymi dokładne ustawienie strzałki na papierze ochronnym naprzeciw białej kropki umieszczonej na dolnej części prowadnicy.

Blog ten powstał w oparciu o decyzję moich znajomych, którzy jednoznacznie stwierdzili, że zainteresowanie Judytki techniką, musi mieć jakieś przełożenie na internetowe fora! Stąd pomysł na bloga, będą pojawiały się tu wpisy na właśnie takie tematy, więc mam nadzieję, że będziecie zadowoleni!