SOCZEWKI NASADKOWE

Soczewki nasadkowe są to soczewki w oprawie blaszanej, dającej się ściśle nasadzić na zewnętrzną część oprawy obiektywu. Zależnie od od­ległości ogniskowej i zdolności skupiającej lub rozpraszającej soczewki, łączna odległość ogniskowa obiektywu i soczewki jest mniejsza lub większa od odległości ogniskowej obiektywu. W praktyce fotografii i ki­nematografii amatorskiej pożyteczne jest stosowanie soczewki słabo sku­piającej (dodatniej), która umożliwia otrzymywanie ostrych obrazów przedmiotów położonych w odległości mniejszej niż 1 metr lub 50 cm od aparatu, np. w przypadku fotografowania kwiatów lub małych zwie­rząt. Jest to szczególnie cenne w kinematografii amatorskiej, przy wyko­nywaniu zbliżeń całej twarzy, rąk lub innych niewielkich obiektów, któ­rych odległość od obiektywu wykracza poza granice skali odległości.

Blog ten powstał w oparciu o decyzję moich znajomych, którzy jednoznacznie stwierdzili, że zainteresowanie Judytki techniką, musi mieć jakieś przełożenie na internetowe fora! Stąd pomysł na bloga, będą pojawiały się tu wpisy na właśnie takie tematy, więc mam nadzieję, że będziecie zadowoleni!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)