SPOTYKANE W KOMISACH

Oprócz spotykanych w komisach, różnych modeli aparatów Leica i in­nych podobnych, produkowanych w RFN i Japonii, najczęściej sprzedaje się w Polsce aparaty radzieckie: FED ll-X I Zorkij 4 do 11, rzadziej repor­terskie aparaty Leningrad i Kijew 4 (odpowiednik aparatu Contax). Z aparatów niemieckich można tu wymienić trudno dostępne, nowsze mo­dele Werra 2, 3, 4 oraz zautomatyzowane aparaty Werra-Mat i Werra- -Matic, produkowane w NRD. Do trzeciej grupy aparatów małoobrazko­wych należą aparaty lustrzane jednoobiektywowe, odznaczające się naj­wyższym stopniem precyzji i łatwością kontroli obrazu podczas wykonywa­nia zdjęć, daleko posuniętą automatyzacją, ale niestety także trudno do­stępne i drogie.

Blog ten powstał w oparciu o decyzję moich znajomych, którzy jednoznacznie stwierdzili, że zainteresowanie Judytki techniką, musi mieć jakieś przełożenie na internetowe fora! Stąd pomysł na bloga, będą pojawiały się tu wpisy na właśnie takie tematy, więc mam nadzieję, że będziecie zadowoleni!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)