SYMBOLE NA OPAKOWANIU

Są one oznaczane na opakowaniu symbolami promieniują­cego słońca i promieniującej żarówki. Niektóre filmy negatywowe są „uniwersalne”, to znaczy, że mogą być naświetlane zarówno światłem dziennym, jak i żarówkowym, nie ma jednak uniwersalnych filmów odwra­calnych. W omawianiu filmów barwnych ograniczymy się do trzech grup ma­teriałów, których obróbka fotograficzna jest możliwa w polskich labora­toriach usługowych i podamy jedynie krótkie wzmianki o materiałach, któ­re można obrabiać wyłącznie za granicą. Do tych trzech grup należą filmy negatywowe nie maskowane (produkowane w ZSRR i RFN), filmy negaty­wowe maskowane z NRD i RFN oraz filmy odwracalne z NRD, RFN i ZSRR.

Blog ten powstał w oparciu o decyzję moich znajomych, którzy jednoznacznie stwierdzili, że zainteresowanie Judytki techniką, musi mieć jakieś przełożenie na internetowe fora! Stąd pomysł na bloga, będą pojawiały się tu wpisy na właśnie takie tematy, więc mam nadzieję, że będziecie zadowoleni!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)