Szkolenia dla niedoświadczonych pracowników

Dla osób niedoświadczonych w korzystaniu z komputerów bardzo często zmiana pracy lub zmiany w aktualnej pracy stały się jedynym powodem, dla którego nauka korzystania z komputera stała się koniecznością. Dla zachowania miejsca pracy w przedsiębiorstwie czy szybko unowocześnianym państwowym urzędzie umiejętne zastąpienie papierów elektronicznym obsługiwaniem wniosków i wykorzystywaniem aplikacji sieciowych stało się absolutnym minimum. Jednocześnie pracownicy takich miejsc podkreślają w licznych badaniach, że ich umiejętności są minimalne i ograniczają się wyłącznie do obsługi środowiska, w którym przywykli funkcjonować przez lata robienia tego samego. W istocie więc ich wiedza ogranicza się do pamięciowego poruszania się w programie i klikania bez zrozumienia tych rzeczy, które zawsze przynoszą oczekiwany skutek. Jednocześnie jakiekolwiek informacje o aktualizacjach czy ostrzeżeniach wysyłane przez chociażby system operacyjny są przez pracowników nie rozumiane albo nawet nie czytane. Ignorowanie informacji napisanych na monitorze i niechęć do uczenia się podstawowych opisanych wyraźnie reguł wynika głównie ze strachu i przekonania o braku wiedzy.

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)