TABELE NAŚWIETLEŃ

Podane wyżej wskazówki mogą całkowicie zawieść, jeśli zdjęcia są wykonywane w innych warunkach, np. w dzień pochmurny, wcześnie ra­no lub późno po południu, w kierunku, z którego padają promienie sło­neczne („pod słońce”), pod drzewami, w porze zimowej, w strefie pod­zwrotnikowej lub podbiegunowej. Aby móc prawidłowo naświetlać zdję­cia w tak odmiennych warunkach oświetlenia, opracowano wiele tabel, suwaków i kalkulatorów naświetlenia, np. w postaci obrotowych tarcz, których stosowanie wymaga wykonania szeregu manipulacji, rozwagi i nieraz dodatkowych obliczeń . Czynności te zabierają dużo czasu i uniemożliwiają szybkie chwytanie obrazów w ruchu lub w nieo­czekiwanej chwili. Poza tym tabele i kalkulatory nie zapewniają bezbłęd­nego określenia naświetlenia i w trudniejszych warunkach prowadzą do złych wyników.

Blog ten powstał w oparciu o decyzję moich znajomych, którzy jednoznacznie stwierdzili, że zainteresowanie Judytki techniką, musi mieć jakieś przełożenie na internetowe fora! Stąd pomysł na bloga, będą pojawiały się tu wpisy na właśnie takie tematy, więc mam nadzieję, że będziecie zadowoleni!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)