TAŚMA FILMOWA

Taśma filmowa o szerokości 9,5 mm odznaczała się perforacją umieszczoną pomiędzy klatkami obrazu wzdłuż osi symetrii oraz maksy­malnym wykorzystaniem powierzchni materiału światłoczułego. Dzięki temu obraz na filmie 9,5 mm był niewiele mniejszy niż na wprowadzonym w tym samym czasie przez firmę Kodak filmie 16 mm, a taśma była pra­wie dwa razy węższa, a zatem prawie dwa razy tańsza. Jeszcze dzisiaj spotyka się w niektórych krajach aparaty na taśmę 9,5 mm, jednak są to tylko wyjątki. Trudno jest również zaopatrywać się w film 9,5 mm, w Pol­sce nie produkowany.

Blog ten powstał w oparciu o decyzję moich znajomych, którzy jednoznacznie stwierdzili, że zainteresowanie Judytki techniką, musi mieć jakieś przełożenie na internetowe fora! Stąd pomysł na bloga, będą pojawiały się tu wpisy na właśnie takie tematy, więc mam nadzieję, że będziecie zadowoleni!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)