W DANYCH WARUNKACH

Jeśli w danych warunkach nie można do tego do­prowadzić. nawet z największym otworem przesłony, ta należy zmienić czas otwarcia migawki na następny dłuzszy, np. na 1/500 sekun dy lub nawet na jeszcze dłuższy, tak aby osiqgnqc właściwe ustaw,eme się wskazówki. Posługiwanie się półautomatycznym ustalaniem warunków naswie le­nia filmu przez wewnętrzny pomiar jasności obrazu optycznego stwa.a oonad 80% prawdopodobieństwa prawidłowego nasw.etlema filmu w najtrudniejszych walkach i w bardzo dużej skali otwory przes cny araz czasu naświetlenia.

Blog ten powstał w oparciu o decyzję moich znajomych, którzy jednoznacznie stwierdzili, że zainteresowanie Judytki techniką, musi mieć jakieś przełożenie na internetowe fora! Stąd pomysł na bloga, będą pojawiały się tu wpisy na właśnie takie tematy, więc mam nadzieję, że będziecie zadowoleni!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)