WSKAŹNIKI PORÓWNAWCZE

Używając określenia zaczerpniętego z muzyki, nazywa się je często (lecz nie­ściśle) materiałami półtonowymi. Liczb i zestawień podanych w tabeli nie można stosować do materiałów, na których fotografuje się druki, rysun­ki itp. przedmioty zawierające tylko dwa stopnie jasności: największy I najmniejszy (np. tło i kreski rysunku albo litery druku). Takie materiały (do których zalicza się mikrofilmy) nazywa się materiałami kreskowymi. Oprócz tego tabela porównawcza wskaźników czułości nie odnosi się do materiałów używanych w procesach kopiowania negatywów i pozyty­wów oraz w fotografii technicznej i naukowej, np. do filmów aerofotogra- ficznych (lotniczych), spektrograficznych (do analizy widmowej), podczer­wonych i innych, które w postaci filmów małoobrazkowych lub taśm fil­mowych sq czasem używane przez fotoamatorów jako materiały okazyjne.

Blog ten powstał w oparciu o decyzję moich znajomych, którzy jednoznacznie stwierdzili, że zainteresowanie Judytki techniką, musi mieć jakieś przełożenie na internetowe fora! Stąd pomysł na bloga, będą pojawiały się tu wpisy na właśnie takie tematy, więc mam nadzieję, że będziecie zadowoleni!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)