WSZYSTKIE MATERIAŁY

Wszystkie te materiały sq panchromatyczne I posiadają czarnobrunat- nq warstwę przeciwodb!askowq pod warstwq emulsji światłoczułej. War­stwa ta jest bardzo skuteczna w tłumieniu odblasku refleksyjnego i za­pewnia dobrq ostrość obrazu. Podczas obróbki odwracalnej ulega ona odbarwieniu wraz z pierwotnym obrazem negatywowym, a nie odbarwia się w obróbce negatywowej. Dlatego filmów odwracalnych nie można wywoływać na negatywy. Niektóre filmy 16 mm jednostronnie perforowane i     2 X super 8 posiadają nałożony na wolny margines wqski pasek sub­stancji magnetycznej do zapisu dźwięku (tzw. ścieżkę dźwiękową). Sq to materiały dla amatorów tworzących samodzielne filmy dźwiękowe.

Blog ten powstał w oparciu o decyzję moich znajomych, którzy jednoznacznie stwierdzili, że zainteresowanie Judytki techniką, musi mieć jakieś przełożenie na internetowe fora! Stąd pomysł na bloga, będą pojawiały się tu wpisy na właśnie takie tematy, więc mam nadzieję, że będziecie zadowoleni!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)