WYWOŁYWANIE FILMÓW

Wszystkie filmy wywołuje się zwy­kle w jednym wywoływaczu przez stały czas i dlatego o kontrastowości negatywów decydują naturalne skłonności filmów do wytwarzania więk­szych lub mniejszych kontrastów. Jedynie materiały barwne są poddawa­ne obróbce ściśle według przepisów producenta filmu i dlatego najczęś­ciej nie można w pewnych laboratoriach wywoływać materiałów, na któ­rych obróbkę nie są one nastawione (np. w Polsce — materiałów z fa­bryk zachodnioeuropejskich i z USA). Wynika z tego, że chcąc otrzymywać negatywy, a zwłaszcza przezro­cza barwne odwracalne o równomiernej kontrastowości i jakości, należy fotografować stale na takich samych materiałach światłoczułych, a wy­bierając się w podróż zabierać ze sobą zapas tych materiałów, wystarcza­jący na wykonanie całego programu fotografowania. Po powrocie zaleca się wszystkie naświetlone filmy oddać jednocześnie do tego samego la­boratorium usługowego.

Blog ten powstał w oparciu o decyzję moich znajomych, którzy jednoznacznie stwierdzili, że zainteresowanie Judytki techniką, musi mieć jakieś przełożenie na internetowe fora! Stąd pomysł na bloga, będą pojawiały się tu wpisy na właśnie takie tematy, więc mam nadzieję, że będziecie zadowoleni!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)