Z RÓŻNYCH POWODÓW

Jeśli kontrasty na obra­zie fotograficznym są takie same, jak w obrazie optycznym, to kontrasto­wość równa się jedności, a jeśli są większe lub mniejsze, to kontrasto­wość jest większa lub mniejsza od jedności.   Z różnych powodów najko­rzystniejsza jest kontrastowość negatywu czarno-białego wynosząca 0,6 do 0,7,’ negatywu barwnego — około 0,8, a przezrocza odwracalnego — 1,2 do 1,6.Fabryki filmów produkują materiały negatywowe i odwracalne, które w zaleconych warunkach obróbki fotograficznej dają obrazy o takiej właśnie kontrastowości. Jednak w laboratoriach usługowych nie można stosować różnych warunków obróbki dla filmów o rozmaitych właściwoś­ciach, pochodzących z różnych fabryk.

Blog ten powstał w oparciu o decyzję moich znajomych, którzy jednoznacznie stwierdzili, że zainteresowanie Judytki techniką, musi mieć jakieś przełożenie na internetowe fora! Stąd pomysł na bloga, będą pojawiały się tu wpisy na właśnie takie tematy, więc mam nadzieję, że będziecie zadowoleni!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)