ZNANE SPOSOBY

Drugi sposób, używany przez operatorów w ki­nematografii, wymaga wprowadzenia poprawek na stopień odbijania światła przez fotografowany obiekt i-nie daje się zastosować tam, gdzie jest on-odległy^ lub niedostępny, jak np. wybrzeże morza fotografowane ze statku, góry itp. Dla amatorówr lepiej nadaje się sposób pierwszy. Pomiary w świetle odbitym mogą dawać fałszywe wyniki, jeśli nie bę­dą zachowane pewne ostrożności. Trzeba zawsze brać pod uwagę fakt, że element fotoelektryczny reaguje na średni strumień światła dochodzą­cego od motywu zdjęcia i częściowo od jego otoczenia w obrębie pew­nego kąta w przestrzeni. Jeśli ten kąt jest wyraźnie większy od kąta obejmowanego przez obiektyw aparatu, to na wskazania światłomierza będzie wpływać jasność otoczenia właściwego motywu zdjęcia, np. dużej części nieba albo białego tła dookoła portretowanej osoby.

Blog ten powstał w oparciu o decyzję moich znajomych, którzy jednoznacznie stwierdzili, że zainteresowanie Judytki techniką, musi mieć jakieś przełożenie na internetowe fora! Stąd pomysł na bloga, będą pojawiały się tu wpisy na właśnie takie tematy, więc mam nadzieję, że będziecie zadowoleni!